Příkazy

 Aby příkazy byly funkční musíte je zadat ve formátu např.:

RCON CHANGELEVEL DE_DUST
(Nejprve však musíte zadat RCON_PASSWORD VAŠE_HESLO)

Pro pevné nastavení příkazů, které se po restartu mapy mění(např sv_password) se musíte připojit k FTP serveru
(NÁVOD), tam najdete soubor server.cfg a v něm uvedené příkazy.Ty se také nastaví po restartu celého serveru.


 

Nyní si ukážeme tři základní rcon příkazy, které nám poslouží k tomu, že se staneme adminem.
Pokud jste na serveru připojeni jako client, stačí zadat pouze:
rcon_password heslo (heslo pro ovládání serveru, neplést s heslem, které slouží k přístupu na server!)
Pokud se na server nepřipojujete ze serveru který chcete ovládat, musíte použít ještě příkazy:
rcon_address ip_adresa_serveru
rcon_port port_serveru (obvykle 27015 pro public servery a 27016-27019 pro clanwar servery)
Vše si osvětlíme na jednoduchém příkladu:
rcon_address 169.254.1.66
rcon_port 27017
rcon_password heslo
V případě, že heslo obsahuje mezery je nutné dát heslo do uvozovek (rcon_password "heslo s mezerou").

Nejjednodušším způsobem jak zjistit, že jsme se opravdu stali adminem je napsat do console rcon status. Tento příkaz nám vypíše nejdůležitější informace o serveru (ip adresa, port, hostname, počet hráčů na serveru, informace o jednotlivých hráčích, atd.). V případě že nám server napsal "Bad server password", nejspíš jste něco udělali špatně takže zkuste výše uvedený postup znova.

Tři výše popsané příkazy se trochu vymykají standardní syntaxi která je:
rcon server-side_příkaz hodnota

Pro ovládání serveru při clanwaru by jste si měli vystačit s těmito příkazy:
rcon changelevel název_mapy (změní mapu)
rcon kick jméno_hráče (vykopne hráče ze serveru)
rcon kick #id_hráče (někdy je obtížné vypsat přesně hráčovo jméno, tak se používá unikátní id které hráči přidělí server, zjištuje se pomocí příkazu rcon users)
rcon say text_zprávy (server vypíše zprávu, kterou na rozdíl od normálního say vidí živí i mrtví hráči)
rcon sv_restartround 1 (za jednu vteřinu od zadání přikazu restartuje mapu a vynuluje skóre)
rcon sv_password heslo (nastaví, nebo změní přístupové heslo na server)
rcon rcon_password heslo (změní heslo pro rcon přístup na server, velmi nebezpečné pokud jsme takhle změněné heslo zapomněli a nemáme fyzický přístup k serveru!)

Pokud chcete zamezit přístupu (například z důvodů bezpečnosti) na server přes RCON, prostě ho nezadejte. Tím vyřadíte RCON úplně z provozu a jedinou možností jak RCON znovu aktivovat je fyzický přístup k serveru! Jednoduché, účinné a taky velmi nebezpečné.


 

changelevel de_dust změní mapu na dust
map de_dust změní mapu na dust
sv_restartround 1 za 1 sekundu restartuje hru
sv_gravity 800 měníte gravitaci ve hře - čím menší tým vyšší skoky/(800 standart)
sv_cheats 0/1 vypnete/zapnete možnost cheatování ve hře (gl_alphamin 1; impulse 101...) - admin, který nastaví 1 je šílenec :)
sv_password xxx nastavíte na server heslo, které bude xxx
mp_timelimit 30 mapa se bude hrát 30 minut, potom se mapa automaticky vymění (0 vypne)
mp_roundtime 3 udává časovou délku v minutách jednoho kola (od 1- 8)
mp_buytime 0.5 udává časovou délku v minutách, po které vám je umožněný nákup
mp_freezetime 1 udává dobu v sekundách, po které bude hra na začátku každého kola zamrznuta.Slouží na nákup zbraní a vybavení
mp_forcechasecam 0/1/2/3 0 je pro free-look mód, 1čka vám umožňuje v spectator modu sledovat vaše teammates, 2jka vám zablokuje jakékoliv �lítaní" a uvidíte část mapy, kde jste umřeli, 3ka vám uzamkne přesně pohled na hráče bez toho, aby jste mohli jakkoliv "lítat" okolo něho. To se často využívá při CW, kdy v teame mrtví spoluhráči nemohou nakukat za roh a napovídat kolegovi, že "nepřítel se blíží z pravé strany"
mp_fadetoblack 1 po smrti vám automaticky ztmavne obrazovka (0 = off)
allow_spectators 1 na serveru se můžou pohybovat spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 udává, kolik sekund bude bomba tikat, Kdy vybuchne (standart 45 na publicu, při CW je 35s)
mp_startmoney 800 nastavením této peněženky určíte, kolik dolarů bude mýt každý hráč v nové mapě v prvním kole. 800 je standart.
mp_autoteambalance 1 v případě, že v jednom týmě je o dvou a více hráčů, zapnete automatickou balanci hráčů (vyrovnání) do týmů (vypnete, tak že za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 znamená, že jeden tým může mýt max. o jednoho hráče víc jako druhý (můžete číslo různě měnit - nulou vypnete)
mp_autokick 1 každý TeamKiller bude vykopnutý ze serveru (vypnete tak že dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 zapnete friendly fire - 0 vypne
mp_tkpunish 1 TeamKiller si další kolo nezahraje - že zabil vlastního hráče
mp_hostagepenalty 3 po zabití 3 hostage-ov vás server vykopne
mp_mapvoteratio 0.6 udává, kolik procent hráčů je potřebných na otestování nové mapy - 0.6 znamená že musí hlasovat za mapu minimálně 60% hráčů (rozsah je od 0.0 do 1.0)
listplayers vypíše vám seznam hráčů a jejich id na serveru - slouží na kickování a o vyhození hráče ze serveru
status vypíše se vám seznam hráčů na serveru, jak dlouho už hrají,IP adresa, choky a lossy
mp_logmessages 1 tímto příkazem zapnete logování (zapisovaní) chatu do souboru (0 = off)
kick xxx tímto příkazem vykopnete ze serveru hráče - xxx je jméno hráče
kick #15 tímto příkazem vykopnete ze serveru hráče, kterého ID je 15 (ID zjistíte napsáním příkazu "listplayers" od konzoly). Mřížka je povinna!
addip "minutes" "IP" slouží k zabannování hráče na serveru (t.z. po určitou dobu nebude server pro bannutého hráče přístupný. bez #
remove "IP" bann na IP/hráče odstraníte. bez #
users vypíše seznam hráčů, jejich identifikační číslo (slouží to hlavně na bannovaní ze serveru, případně když je někdo cheater (vy to zjistíte), tak ho v budoucnosti můžete vždy usvědčit na základě tohoto čísla)
lambert -1.0001 uvidíte všechny věci jasně bez použití baterky
decalfrequency 0 umožní sprayování log donekonečna okamžitě za sebou (číslo označuje interval po kterém můžete opět sprayovat) :)) 

 

 

ADMIN PŘÍKAZY

amx_kick [důvod]

- vykopne hráče podle nicku/userid

amx_ban <čas> [důvod]

- zabanuje hráče podle nicku/userid - čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban

amx_addban <čas> [důvod]

- přidá ban hráče podle authid/IP adresy do serverového banlistu - čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban

amx_addban

- odbanuje hráče podle authid/IP adresy

amx_slay

- zabije hráče (nick/userid)

amx_slap [poškození]

- propleskne hráče (nick/userid) s poškozením 0-100 HP

amx_leave [tag1] [tag2]

- vykopne ze serveru hráče kteří nemají před nickem klan tag uvedený v seznamu za příkazem

amx_pause

- zapauzuje/odpauzuje hru

amx_who

- vypíše seznam hráčů na serveru

amx_cvar [hodnota]

- změní nebo vypíše hodnotu zadané cvar

amx_map

- změní mapu

amx_cfg

- vykoná příkazy uložené v souboru jmeno_souboru

amx_rcon

- vykoná konzolovy_prikaz na konzoli serveru

amx_plugins

- vypíše dostupné aktivní pluginy

amx_modules

- vypíše dostupné aktivní moduly

 

CHAT PŘÍKAZY

amx_say

- pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu

amx_chat

- pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu

amx_psay

- pošle soukromou zprávu hráči nick/userid do normálního chatu

amx_tsay

- pošle barevnou zprávu všem hráčům umístěnou vlevo

amx_csay

- pošle barevnou centrovanou (nad zaměřovací kříž) zprávu všem hráčům

 

VOTE PŘÍKAZY

amx_votemap [jmeno_mapy2] [jmeno_mapy3]

- zahájí votování výběru mapy

amx_votekick

- zahájí votování vykopnutí hráče

amx_voteban

- zahájí votování zabanování hráče

amx_vote

- zahájí votování na zadanou otázku

amx_cancelvote

- zruší poslední probíhající votování

 

STATS PŘÍKAZY

say /hp

- zobrazí informace o tom kdo tě zabil

say /statsme

- zobrazí tvoji statistiku

say /stats

- zobrazí statistiku ostatních hráčů

say /top15

- zobrazí statistiku 15 nejlepších hráčů na serveru

- zobrazí tvůj rank (pořadí v celkové statistice serveru)

 

 

AMX Příkazy

ADMIN PŘÍKAZY

amx_kick [důvod]

- vykopne hráče podle nicku/userid

amx_ban <čas> [důvod]

- zabanuje hráče podle nicku/userid - čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban

amx_addban <čas> [důvod]

- přidá ban hráče podle authid/IP adresy do serverového banlistu - čas uvádějte v minutách, 0 je permanentní ban

amx_addban

- odbanuje hráče podle authid/IP adresy

amx_slay

- zabije hráče (nick/userid)

amx_slap [poškození]

- propleskne hráče (nick/userid) s poškozením 0-100 HP

amx_leave [tag1] [tag2]

- vykopne ze serveru hráče kteří nemají před nickem klan tag uvedený v seznamu za příkazem

amx_pause

- zapauzuje/odpauzuje hru

amx_who

- vypíše seznam hráčů na serveru

amx_cvar [hodnota]

- změní nebo vypíše hodnotu zadané cvar

amx_map

- změní mapu

amx_cfg

- vykoná příkazy uložené v souboru jmeno_souboru

amx_rcon

- vykoná konzolovy_prikaz na konzoli serveru

amx_plugins

- vypíše dostupné aktivní pluginy

amx_modules

- vypíše dostupné aktivní moduly

 

CHAT PŘÍKAZY

amx_say

- pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu

amx_chat

- pošle zprávu všem hráčů do normálního chatu

amx_psay

- pošle soukromou zprávu hráči nick/userid do normálního chatu

amx_tsay

- pošle barevnou zprávu všem hráčům umístěnou vlevo

amx_csay

- pošle barevnou centrovanou (nad zaměřovací kříž) zprávu všem hráčům

 

VOTE PŘÍKAZY

amx_votemap [jmeno_mapy2] [jmeno_mapy3]

- zahájí votování výběru mapy

amx_votekick

- zahájí votování vykopnutí hráče

amx_voteban

- zahájí votování zabanování hráče

amx_vote

- zahájí votování na zadanou otázku

amx_cancelvote

- zruší poslední probíhající votování

 

STATS PŘÍKAZY

say /hp

- zobrazí informace o tom kdo tě zabil

say /statsme

- zobrazí tvoji statistiku

say /stats

- zobrazí statistiku ostatních hráčů

say /top15

- zobrazí statistiku 15 nejlepších hráčů na serveru

say /rank

- zobrazí tvůj rank (pořadí v celkové statistice serveru)

 

SAY PŘÍKAZY

say nextmap

- vypíše následující mapu mapcyklu

say timeleft

- vypíše čas zbývající do změny mapy

say thetime

- vypíše aktualní čas

 

MENU PŘÍKAZY

amxmodmenu

- zobrazí hlavní AMX Mod X menu

amx_cvarmenu

- zobrazí cvar menu

amx_mapmenu

- zobrazí menu pro změnu mapy

amx_votemapmenu

- zobrazí menu pro votování map

amx_kickmenu

- zobrazí kick menu

amx_banmenu

- zobrazí ban menu

amx_slapmenu

- zobrazí slap/slay menu

amx_teammenu

- zobrazí menu pro prohazování hráčů mezi T a CT týmem

amx_clcmdmenu

- zobrazí menu klientských příkazů

amx_restmenu

- zobrazí menu pro zakázání(povolení) zbraní

amx_teleportmenu

- zobrazí teleport menu

amx_pausecfgmenu

- zobrazí menu pro spouštení a pauzování pluginů

 


Vyzkoušejte si Control Panel

Control PanelVerze 9492 (26.02.2024)

FakaHeda ceny

  • 249,00 Kč9,96 €
Vítejte na stránkách FakaHeda game hostingu!
Přihlášení