Reklamace VIP platby

Obchodní podmínky VIP plateb

 1. Definice VIP platby
  1. VIP platbou se rozumí dobrovolný peněžní příspěvek zákazníkovi fakaheda.eu (majiteli serveru) provedený skrze objednávkový formulář na www.fakaheda.eu.
  2. Za tento dobrovolný příspěvek mohou a nemusí být kupujícímu nabídnuty VIP výhody na serveru/serverech majitele. O případných VIP výhodách majitel kupujícího informuje v objednávkovém formuláři.
 2. Platnost VIP výhod
  1. VIP výhody mohou být kupujícímu odebrány v případě závažného porušení podmínek provozu serveru daných jeho majitelem. V tom případě zaniká kupujícímu nárok na vrácení platby za provedenou VIP platbu.
  2. Jsou-li zakoupené VIP výhody vázány na konkrétní server, pak tyto výhody zanikají ukončením provozu serveru, není-li stanoveno majitelem serveru jinak.
 3. Reklamace VIP výhod
  1. Reklamaci VIP platby můžete provést na emailové adrese, kterou je povinen majitel serveru uvést a vidíte ji v detailu Vaší VIP objednávky. Majitel serveru je povinen reklamaci neodkladně a bez zbytečných odkladů vyřešit.
  2. Oprávněně udělený ban na serveru z důvodu porušení podmínek konkrétního herního serveru nebude bráno jako oprávněný důvod k reklamaci VIP výhod.
  3. V případě, že není kupující schopen reklamaci vyřešit s majitelem serveru, může kontaktovat poskytovatele platební brány na emailové adrese sales@fakaheda.eu
 4. Zpracování osobních údajů
  1. Zásady zpracování osobních údajů naleznete na https://www.fakaheda.eu/obchodni-podminky
  2. E-mailová adresa zadaná v objednávce slouží pouze k informačním (potvrzení objednávky) a reklamačním účelům (ověření osoby kupujícího a řešení případné reklamace s pracovníky fakaheda.eu).

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vyzkoušejte si Control Panel

Control PanelVerze 9536 (24.04.2024)

FakaHeda ceny

 • 249,00 Kč9,96 €
Vítejte na stránkách FakaHeda game hostingu!
Přihlášení