Jak používat RCON ve hře Counter Strike ?

RCON je zkratka pro Remote CONtrol, což v překladu znamená vzdálené ovládání. Díky rcon protokolu můžeme plně ovládat counter-strike server (nebo třeba i jiné hry, které jej podporují).
První předpoklad pro ovládání serveru RCONem, je znát rcon_password (heslo rcon). To jste v případě, že jste si u nás server objednávali, zadávali v objednávkovém formuláři při koupi serveru do políčka "RCON password".
Druhý předpoklad pro ovládání serveru RCONem, je zadat rcon heslo do konzole. To provedeme příkazem rcon_password heslo_na_rcon.
Pro příklad: do objednávky jsem vyplnil pod kolonku "RCON password"  .
Po připojení na server tedy otevřu konzoli a napíšu do ní "rcon_password heslo123" (Bez uvozovek samozřejmě).
Abychom si ověřili, že jsme se RCON "adminem" opravdu stali, zadáme příkaz "rcon status". Ten by měl vypsat informace ohledně hráčů na serveru (ip, port, ping, jmena atd...).
Pokud se vypíše "Bad server password", znamená to, že jste nejspíše zadali špatně rcon_password. Vraťte se tedy o 1 krok zpět, a své snažení zopakujte :).

Nyní jsme se tedy úspěšne stali "adminem" na RCON. Jak se tedy používají příkazy pro ovládání serveru ? Odpověd je jednoduchá, vše si vysvětlíme na nadcházejících přikladech.

rcon changelevel de_dust2 - změní mapu na dust2
rcon sv_restartround 1 - restart (např když chceme začít hrát live :))
rcon say "LIVE LIVE LIVE" - vypíše všem LIVE LIVE LIVE
rcon sv_password cwtg - změní heslo na server na cwtg (to heslo, pro připojení na server, neplést s rcon_password)
rcon mp_freezetime 5 - nastaví freezetime na 5 vterin

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že před každý příkaz je nutno přidat "rcon", což prakticky zajistí, že budeme ovládat server, a ne svou hru :)
Příkazů je samozřejme nepřeberné množství, takže pokud vám zde něco chybí, použijte Google, velmi chytrá věc...

Poslední věc, kterou je nutno zmínit je, že příkazy změněné přes RCON, se na serveru nikde neukládají, tudíž po restartu serveru ( u nás každé ráno v 5:00) a je také dost možné, že i po změně mapy, se všem příkazům vrátí jejich původní hodnota. Tudíž pokud chceme něco změnit, jak se říká na furt :), je třeba se připojit na FTP, stáhnout si server.cfg a zeditovat. Také je možno použít jednodušší cestu a to Control panel - webconfig.

Připomínky, dotazy,  prosím, do komentářů.

Zde dodávám ještě sadu příkazů pro server. (nezapomeňte před každý dát klíčové slovo "rcon").

Základné príkazy :

rcon sv_restart X - reštartne zápas za X sekúnd
rcon sv_restartround 1 - za 1 sekundu reštartuje hru
rcon sv_proxies X - povolí X pripojeni HLTV...odporúčam sv_proxies 2
rcon users - Vypíše zoznam užívateľov na serveri
rcon status - Zoznam užívateľov na serveri, so zoznamom WONID a IP hráčov
rcon changelevel xxxxxx - Mapa sa zmení na xxxxxx napr... rcon changelevel de_dust2
rcon say xxxx - Správa xxxx bude poslaná všetkým hráčom
rcon kick xxxx - Kick hráča s nickom xxxx
rcon banid "xx" "xxxxx" - Banne hráča s WONID xxxx na xx minút

Ďalšie príkazy:

adjust_crosshair - zmeníte farbu aimovacieho krížika
allowupload - zapne upload lokálnych textúr (napr. logo) a modelov na server (pokiaľ to server umožňuje)
ambient_fade 100 - nadstavuje dĺžku do ktorej počujete špecifické zvuky (napr. v italy zvuk rádia)
ambient_level 0.300 - nadstavujete hlasitosť zvukov špecifických pre jednotlivé mapy
cl_hidefrags 1 - týmto príkazom nevidíte fragy - kills/deaths iných hráčov - iba svoje
cl_observercrosshair 1 - zapne krížik v sledovacom/spectator móde (0 = off)
cl_showfps 1 - týmto príkazom zapnete zobrazovanie framov za sekundu na vašom monitore
cl_weather 1 - zapne počasie, napr. dážď v aztecu (0 = off)
clear - zmaže všetko z konzoly
cmdlist - vypíše zoznam všetkých príkazov do konzoly. Ak napíšete "cmdlist a", vypíše len tie príkazy, ktoré začínajú písmenom "a"
connect 'ip' - pripojíte sa na server s danou ip adresou
cvarlist - vypíše do konzoly všetky premenné, ktorý je užívateľ schopný meniť
disconnect - odpojíte sa z hry
drawradar - zapnete si radar
exec x.cfg - vykoná všetky príkazy, ktoré obsahuje súbor x.cfg (skripty, zmena bindov, príkazy do konzoly...)
exit  - ekvivalent k príkazu quit
fakelag 0 - simuluje lag. Vyššie číslo = dlhší lag
fakeloss 0 - simuluje strácanie paketov. Vyššie číslo = viac stratených paketov
fastspristes 0 - pri hodených flashbangoch si zapínate realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 pričom 0 = najviac realistické (pri hodnote 1 nebude smoke šedý, ale biely)
gamma 3 - nadstavíte výšku gammy (pri nadstavení gamma 99 a vyššie Vám začnú pri streľbe modely ostatných hráčov blikať na červeno, čo sa môže v tmavých priestoroch hodiť)
getcertificate - obdržíte certifikáciu od WON
gl_alphamine 0 - funguje už iba občasne a pomocou tohoto príkazu si vypínate textúry (1tkou zapínate) - pozor od CS 1.0 nefunguje
hideconsole - skryje konzolu
hideradar - radar si vypnete
hisound 1 - zapnete zvuk vyššej kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1/0 - zapnete/vypnete zobrazenie mena hráča (ak mierite na hráča bude sa Vám vypisovať jeho meno a koľko hp má)
hud_fastswitch 1/0 - zapnete/vypnete "rýchle prehadzovanie". Ak je 0, musíte výber zbrane potvrdiť streľbou, ak je 1 iba stlačíte klávesu, na ktorej máte nabindovaný slot 1/2/3 a zbraň sa Vám okamžite hodí do ruky
hud_saytext_time 5 - nadstavíte ako dlho Vám na obrazovke zostanú say a say_team správy (0=žiadne správy na obrazovke)
kill - zabijete sa a budete musieť čakať, pokiaľ neskončí kolo
lefthand 0/1 - vypnete/zapnete držanie zbranie v ľavej ruke
m_filter 1/0 - zapnete/vypnete filtrovanie myši (smoothing)
m_pitch 0.022 - nadstavíte "mouse pitch" (rýchlosť pohybu myši smerom hore a dolu). Zápornými číslami nadstavíte inverzný mouselook
m_yaw 0.022 - nadstavíte rýchlosť pohybu myši smerom do strán
max_shells 300 - koordinujete maximálne množstvo zobrazovaných nábojníc
name xxx - zmeníte si meno na xxx. Ak chcete mať v mene medzeru, napr. chcete mať meno Najlepší Hráč :), napíšte name "Najlepsi Hrac" (v úvodzovkách). Meno si môžete zmeniť iba ak žijete!
net_graph 1/2/3 - zapnete zobrazovanie fps, prijatých, odoslaných a stratených údajov na vašom monitore
nosound 1/0 - zapínate/vypínate zvuky
ping - zistíte oneskorenie (ping) ostatných hráčov na server
playdemo x - pustíte demo zo súboru "x.dem" v normálnej rýchlosti
playvol 9 - nadstavíte hlasitosť pri prehrávaní dema
r_decals 250 - nadstavíte maximálny počet decal (=stopy po guľkách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0 - zapnete/vypnete si zobrazenie zbrane na monitore (slúži na zvýšenie fps)
r_dynamic 1/0 - zapnete/vypnete "dynamické osvetľovanie"
r_mmx 1/0 - vypnete/zapnete MMX kalkulácie (podporované MMX procesormi)
reconnect - občas sa stáva že ste nespokojný so svojím skóre či nemáte zapnutý radar (i napriek tomu že napíšete draw radar a nič sa nedeje). V takom prípade sa reconnectnete uvedeným príkazom - stále budete na serveri a Vaše miesto niekto neobsadí.
record x - začnete nehrávať demo do Vašeho cstrike adresára
retry - 4krát sa pokúsi napojiť na server, na ktorý už pokusy o pripojenie zlyhali
say_team xxx - príkazom chatujete so svojimi team kolegami - napíšete say_team: medzera a chat určený pre teammates
say xxx - príkazom chatujete - napíšete say: medzera a svoj text
scr_centertime 2 - nadstavíte ako dlho ostanú správy zo servera (napr. autentifikácia Paladinom, rcon say...) na Vašej obrazovke
scr_conspeed - nadstavíte, ako rýchlo sa konzola "vyroluje"
snapshot - zoberie a uloží snapshot vo formáte .tga do Half-Life adresára
screenshot - zoberie a uloží screenshot do Half-Life adresára
sensitivity 5.0 - nastavujete si citlivosť myšky v hre
serverinfo - zobrazí informácie o serveri (ak nejaké info admin zadal)
setinfo ah 1 - automatický help - pri hre sa Vám zobrazujú help informácie na obrazovke (0 = off)
setinfo dm 1 - zapnete tým zobrazovanie brífingov každej spustenej mapy (0 = off)
showbriefing - zobrazí sa Vám brífing mapy
showinfo 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie všetkých paketov
showpause 1/0 - zapnete/vypnete pauzu displeja
showram 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie voľnej ramky
startdemos - začne v poradí prehrávať demá
stop - zastavíte nahrávanie dema
stopdemo - zastavíte prehrávanie dema
stopsound - zastavíte prehrávanie zvukov
timedemo x - prehraje x.dem súbor s maximálnymi možnými fps a hlási priemerné fps
timeleft - zistíte koľko času ostáva do konca mapy
timerefresh - slúži na zistenie fps Vašeho počítača (Vaša postava sa otočí o 360 stupňov a CSko vám zráta, koľko fps vidíte za týchto 360 stupňov).
violence_ablood 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie krvi
volume 0.6 - nastavíte si hlasitosť reproduktorov/slúchadiel - rang od 0 do 1
votemap xx - hlasujete za zmenu mapy, kde xx je číslo mapy (zistené príkazom listmaps)

Nastavenie servera :
sv_password xxx - nadstavíte na server heslo, ktoré bude xxx
sv_gravity 800 - meníte gravitáciu v hre - čím menšia tým vyššie skáčete/lietate (800 štandart)
sv_cheats 0/1 - vypnete/zapnete možnosť cheatovania v hre (gl_alphamine 1; impulse 101...) - admin, ktorý nastaví 1 je šialenec :D
mp_timelimit 30 - level sa bude hrať 30 minút, potom príde na radu iná mapa (0 vypne)
mp_roundtime 3 - udáva časovú dĺžku v minútach jedného roundu (od 1-8)
mp_buytime 0.5 - udáva časovú dĺžku v minútach, počas ktorej Vám je umožnené nakupovať
mp_freezetime 1 - udáva dobu v sekundách, počas ktorej bude hra na začiatku každého roundu zamrznutá - slúži na nákup zbraní a vybavenia
mp_forcechasecam 0/1/2/3 - 0 je pre free-look mód, 1tka vám umožňuje v spectator móde sledovať vašich teammates, 2jka Vám zablokuje akékoľvek "lietanie" a uvidíte iba časť mapy, kde ste umreli, 3ja Vám uzamkne presne pohľad na hráča bez toho, aby ste mohli akokoľvek "lietať" okolo neho. To sa často využíva pri CW, kedy v teame mŕtvi spoluhráči nemôžu nakúkať za roh a napovedať kolegovi, že "nepriateľ sa blíži z pravej strany"
mp_fadetoblack 1 - po smrti Vám automaticky stmavne obrazovka (0 = off)
allow_spectators 1 - na serveri sa môžu pohybovať spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 - udáva, koľko sekúnd po položení bomby bomba vybuchne (štandart 45 na publicu, pri CW je to iba 35)
mp_startmoney 800 - nastavením tejto premennej určíte, koľko dolárov bude mať každý hráč po reštarte na začiatku kola. 800 je default.
mp_autoteambalance 1 - v prípade, že v jednom tíme je o dvoch a viac hráčov, zapnete automatickú balanciu hráčov (vyrovnanie) do tímov (vypnete, ak za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 - znamená, že jeden tím môže mať max. o jedného hráča viac ako druhý (môžete číslo rôzne meniť - nulou vypnete)
mp_autokick 1 - každý TK bude vykopnutý zo serveru (vypnete ak dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 - zapnete friendly fire - 0 vypne
mp_tkpunish 1 - TKiller si ďalšie kolo nezahrá - ak zabil vlastného
mp_hostagepenalty 3 - po zabití 3 hostage-ov Vás server vykopne
mp_flashlight 1 - server tým umožní používanie bateriek - 0 vypnete
mp_footsteps 1/0 - zapnutie/vypnutie krokov (nebudete kroky v hre počuť)
mp_mapvoteratio 0.6 - udáva, koľko percent hráčov je potrebných na votovanie novej mapy - 0.6 znamená že musí hlasovať za rovnakú mapu minimálne 60% hráčov (rozsah je od 0.0 do 1.0)
pausable 1 - umožníte ako server ostatným hráčom pausovať hru (ak sa napr. niekto nešťastne odpojí a vy na neho čakáte) (0 = off)
listplayers - vypíše Vám zoznam hráčov a ich id na serveri - slúži na kickovanie a votovanie o vyhodení hráča zo serveru
mp_logmessages 1 - týmto príkazom zapnete logovanie (zapisovanie) chatu do súboru (0 = off)
kick #15 - týmto príkazom vykopnete zo serveru hráča, ktorého ID je 15 (ID zistíte napísaním príkazu "listplayers" od konzoly). Mriežka je povinná!
remove 'IP' - bann na IP/hráča odstránite.
ghost 1 - uvidíte ostatných spectatorov s spectator móde (0 = off)
lambert -1.0001 - uvidíte všetky veci jasne bez použitia baterky

Příkazy ukradeny z portal.fakaheda.eu :o)

Pro psaní komentářů musíte být přihlášen.

Vyzkoušejte si Control Panel

Control PanelVerze 9636 (23.07.2024)

FakaHeda ceny

  • 249,00 Kč9,96 €
Vítejte na stránkách FakaHeda game hostingu!
Přihlášení